Reports from the Gutenberg Galaxy (Blaker)The Reports from the Gutenberg Galaxy (Blaker) document the exhibition project The Gutenberg Galaxy at Blaker, with commissioned essays on the project’s central topics.Download the first report here:

Download the second report here:

Download the third report here:Meddelelser fra Gutenberg-galaksen (Blaker)Meddelelsene fra Gutenberg-galaksen (Blaker) dokumenterer utstillingsprosjektet Gutenberg-galaksen ligger på Blaker og presenterer nyskrevne tekster av inviterte skribenter.

Last ned første meddelelse her:

Last ned andre meddelelse her: