BLI BLAKER-VENN


Bli med i Blaker Meieris Venner. Som venn blir du delaktig og støttespiller i et unikt kunstprosjekt som startet i 2006. Da arrangerte kunstneren Guttorm Guttormsgaard sin første utstilling bygget over sitt omfangsrike ARKIV: obs!mfl.&m.m.m. Det omfatter et livsverk av kunnskap, erfaring og ca. 30 000 bøker og gjenstander, med ønsket om å trekke frem de utsatte, outsiderne og minoritetskulturene.


Som medlem av Blaker Meieris Venner får du invitasjon til åpninger, aktiviteter og møter på Blaker gml. Meieri. Medlemskapet koster kr 1000,- og er livsvarig. Disse pengene disponeres av vennene, som selv bestemmer hva de skal brukes til på årsmøtene. Har du spørsmål eller innspill send gjerne en e-post til bmv@obs-osv.com.


For betaling kan "betal nå"-knappen under benyttes. Du vil da bli satt over til paypal.com hvor du kan betale med en paypal-konto eller med kort. Alternativt kan pengene overføres til kontonummer 0539.70.68333, merk tydelig med navn, adresse, telefonnr. og e-postadresse. Du vil motta løpende informasjon fra oss per e-post.


Velkommen som medlem!